Komitet Organizacyjny Jubileuszu Wydziału

prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska - przewodnicząca

prof. UPP dr hab. Hanna Maria Baranowska

prof. UPP dr hab. inż. Sylwia Mildner-Szkudlarz

prof. UPP dr hab. Magdalena Montowska

prof. UPP dr hab. inż. Julita Reguła

prof. UPP dr hab. inż. Anna Sip

dr hab. inż. Barbara Stachowiak

dr inż. Tomasz Szablewski

mgr inż. Marcin Dziedziński

mgr inż. Oskar Szczepaniak