W dniach 20-21 października 2014 w auli Kolegium Rungego odbyła się konferencja naukowa „Postępy w analityce lipidów żywności” zorganizowana przez Sekcję Chemii i Technologii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Zakład Koncentratów Spożywczych Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W Konferencji udział wzięło około 70 osób z 9 krajowych jednostek naukowych oraz dwóch zakładów przemysłu tłuszczowego. Mieliśmy zaszczyt gościć takich specjalistów z dziedziny analityki jak dr hab. Bogdana Smyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego czy dr Grzegorza Kiełbowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z zakresu chemii lipidów wsparcie naukowe zapewniła pani dr Wiesława Walisiewicz-Niedbalska z Instytutu Chemii Przemysłowej, a najnowsze osiągnięcia technologiczne w produkcji olejów roślinnych i związane z tym potrzeby analityczne przybliżył uczestnikom konferencji dr Mariusz Szeliga z Industrial Operations, Director Bunge EMEA, członek Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” SA, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Szczególnie cenne okazały się uwagi prof. dr György Karlovitsa dotyczące najnowszych badań naukowych nad jakością olejów roślinnych. W konferencji wzięli też udział - prof. dr hab. Krzysztof Krygier z SGGW, prof. dr hab. Józef Korczak, prof. dr hab. Jan Pikul i prof. dr hab. Erwin Wąsowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - wybitni naukowcy z dyscypliny chemii i technologii tłuszczów.

Ponieważ zarówno analityka, jak i technologia rządzi się prawami ekonomii, nie zabrakło na konferencji przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy podzielili się wynikami swoich badań nad stabilnością tłuszczów i oczekiwaniami konsumentów w tej dziedzinie. Należy też wyrazić podziękowanie firmie Shim-Pol A.M. Borzymowski oraz Donau Lab Sp. z o.o. za możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi urządzeniami do analizy jakościowej i ilościowej tłuszczów spożywczych.

Wygłoszono 6 referatów plenarnych, 10 doniesień ustnych oraz 35 e-posterów. Streszczenia wszystkich doniesień dostępne są na stronie internetowej Sekcji (http://scitt.up.poznan.pl/) oraz European Federation for Science and Technology of Lipids (http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/index.php). 


 
 opracowała: dr hab. Magdalena Rudzińska