RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Odział Wielkopolski pod nazwą Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
  2. Zawarte w Deklaracji członkowskiej dane mogą być użyte w celu sporządzenia listy członków Oddziału (wyłącznie imię i nazwisko).
  3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres: PTTŻ-OW, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań. Deklaracje będą przechowywane przez Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ.
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest prowadzenie dokumentacji Oddziału Stowarzyszenia.
  5. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana związanych z członkostwem w stowarzyszeniu

Pobierz oświadczenie