Aktualności

Szanowni Państwo,

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Pani dr Barbary Szczepaniak, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oddziału Wielkopolskiego.
 
Pani Doktor była osobą pogodną, wrażliwą i bardzo zaangażowaną w pracę na rzecz środowiska wydziałowego, co równie mocno przekładało się na Jej działalność w PTTŻ O/W. 
To Ona była duszą i współorganizatorem Balu Technologa Żywności przez niemal dwie dekady.  
 Taką będziemy Ją pamiętać.
 
Zarząd Oddziału Wielkopolskiego