Witamy na stronie Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Organizacja  użyteczności publicznej o nazwie Polskie Towarzystwo Technologów Żywności została zarejestrowana 17 sierpnia 1990 roku w Warszawie. 

Oddział Wielkopolski PTTŻ powołano do życia 12 lutego 1991 roku. W dniu powstania Oddział liczył 49 osób. Obecnie liczba członków wynosi 116. Towarzystwo utrzymuje się ze składek członków rzeczywistych oraz dotacji osób, firm prywatnych i instytucji państwowych (członkowie wspierający). Celem naszego Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii. Realizujemy swoje cele między innymi przez:

  • organizowanie sympozjów, konferencji i szkół naukowych,
  • organizowanie publicznych odczytów i wykładów,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności.