Informacja po Walnym Zebraniu Członków Oddziału

Dnia 31. października 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ, któremu przewodniczył prof. dr hab. Edward Pospiech. 

Po przedstawieniu przed ustępującą prezes, dr hab. Dorotę Piasecką-Kwiatkowską, sprawozdania merytorycznego z działalności w czasie IX kadecji zgromadzeni Członkowie udzielili Zarządowi kadencji absolutorium. Uwag nie było także do raportu Komisji Rewizyjnej, której wyniki pracy zaprezenotowała dr hab. Barbara Stachowiak.

Na zebraniu wybrano także nowy skład Zarządu, zaprezentowany w zakładce "Władze Oddziału", a także Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący – dr hab. Jerzy Stangierski, zastępca - dr hab. Hanna Śmigielska prof. nadz. oraz dr Agnieszka Makowska.

Ponadto wybrano 6 delegatów do Zarządu Głownego PTTŻ.