SMKN 2022, Poznań

Serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców do udziału w majowej

XXVI Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry NaukowejŻywność dzisiaj - lokalna czy globalna? Tradycyjna czy innowacyjna?

oraz

IXth International Session of Young Scientific StaffNowadays food - local vs. global? Traditional vs. innovative?

która gościć będzie w dn. 19-20. maja 2022 w Poznaniu.

W trakcie dwudniowej sesji - polskojęzycznej i anglojęzycznej spotkają się utalentowani młodzi Naukowcy, podejmujący bardzo aktualny temat dynamicznych zmian zachodzących na rynku żywnościowym, w efekcie zmian społecznych, na płaszczyźnie postępującej globalizacji i innowacyjności rynku żywieniowego. Liczymy, że podobnie jak w latach poprzednich, Sesja będzie platformą do wymiany doświadczeń i nawiązania między akademickiej współpracy dla Uczestników na kolejne lata.


Na konferencję zaprasza

Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

 

Szczegóły: smkn2022.pl