Konferencja Naukowa

„Mięso i jego przyszłość w erze zrównoważonego rozwoju”

pod patronatem honorowym JM Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza

oraz

Dziekan WNoŻiŻ

prof. UPP dr hab. Bożeny Danyluk

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Nauka „Mięso i jego przyszłość w erze zrównoważonego rozwoju”, połączona z 70-leciem studiów w zakresie technologii mięsa w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, organizowanej wraz z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 września 2023 roku.

Konferencja jest organizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Technologii Mięsa, a jej celem jest prezentacja i dyskusja najnowszych prac obejmujących problematykę doskonalenia jakości mięsa jako źródła bioaktywnych związków, innowacji w produkcji mięsa i technologiach przetwórczych jak również wyposażenia technicznego zakładów oraz autentyczności produktów mięsnych. W intencji organizatorów, konferencja ta ma stanowić zachętę dla środowisk akademickich oraz producentów mięsa i produktów mięsnych do wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia ich produkcji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukowców i specjalistów do udziału w naszej konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!