Komitet Naukowy

prof. dr hab. Edward Pospiech - Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Włodzimierz Dolata
prof. dr hab. Jan Pyrcz
prof. dr hab. Waldemar Uchman
dr hab. inż. Bożena Danyluk, prof. UPP
dr hab. Krzysztof Dasiewicz
dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Korzeniowska, profesor uczelni
dr hab. Magdalena Montowska, prof. UPP
dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK