Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ryszard Kowalski -Sekretarz
dr inż. Michał Piątek – Skarbnik
dr hab. inż. Agnieszka Bilska
dr hab. inż. Małgorzata Gumienna, prof. UPP
dr hab. inż. Beata Mikołajczak
dr inż. Anita Spychaj
mgr inż. Natalia Kasałka-Czarna
mgr inż. Dorota Stefańska
Liliana Macełajtis-Gołdyn