Program konferencji

9.06.2022

8:00-9:00 Rejestracja uczestników konferencji

9:00-9:15 Otwarcie konferencji

9:15-10:30 Sesja poranna: „Nowe idee dla współpracy nauki i przemysłu

10:30-11:30 Sesja posterowa i przerwa kawowa

11:30-13:00 Jubileusz Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

13:15-13:25 Prezentacja hali półtechniki w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

13:30-14:45 Lunch

15:00-17:00 Sesja popołudniowa „Partnerstwo nauki i przemysłu okiem praktyków

18:00 Kolacja

 

10.06.2022

9:00-10:30 Sesja poranna „Żywność a zdrowie publiczne

10:30-11: 30 Sesja posterowa i przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja przedpołudniowa Quo vadis Technologia Alimentaria - Przemysł 4.0”

13:10 Zakończenie konferencji