Aktualności

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty

mgr inż. Macieja Szczepki
mgr inż. Alicji Stasiak

z firmy Cobrabid Sp. z o.o.

zatytułowany 

„Monitoring procesów cieplnego utrwalania żywności”

Wykład odbędzie się w 28. marca 2019 r. o godzinie 10.30 w sali 106.

Do zobaczenia!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

zatytułowane

 

„Misja Madagaskar 2018

Żywieniowcy z UPP na Czerwonej Wyspie

 

Wykład odbędzie się we wtorek 4. grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w sali im. Stanisława Jankowskiego (106)

 

 Do zobaczenia!

We are pleased to invite you to the lecture

Rafał M. Łukasik

Senior Researcher, Head of Biofuels and Bioproducts R&D Area
National Laboratory of Energy and Geology, Unit of Bioenergy
Lisbon, Portugal

“Biorefinery concept: Greener approach of integration of biofuels and bioproducts delivery”

November 20th at 12.00
Place: Faculty of Food Science and Technology,
Wojska Polskiego 31 St. Jankowski’s room (106)

Dnia 31. października 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ, któremu przewodniczył prof. dr hab. Edward Pospiech. 

Po przedstawieniu przed ustępującą prezes, dr hab. Dorotę Piasecką-Kwiatkowską, sprawozdania merytorycznego z działalności w czasie IX kadecji zgromadzeni Członkowie udzielili Zarządowi kadencji absolutorium. Uwag nie było także do raportu Komisji Rewizyjnej, której wyniki pracy zaprezenotowała dr hab. Barbara Stachowiak.

Na zebraniu wybrano także nowy skład Zarządu, zaprezentowany w zakładce "Władze Oddziału", a także Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący – dr hab. Jerzy Stangierski, zastępca - dr hab. Hanna Śmigielska prof. nadz. oraz dr Agnieszka Makowska.

Ponadto wybrano 6 delegatów do Zarządu Głownego PTTŻ.