Aktualności

Informujemy, że w dniu 29. października 2015 r. podczas Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tehnologów Żywności wybrany został Zarząd na kadencję 2015-2018 w następującym składzie:

  • dr hab. inż. Dorota Piaseka-Kwiatkowska - prezes
  • dr hab. Hanna Maria Baranowska - zastępca prezesa
  • dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak - sekretarz
  • dr inż. Michał Piątek - skarbnik
  • dr inż. Agnieszka Makowska
  • prof. dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz
  • dr Marian Remiszewski, prof. IBPRS

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

  • dr hab. inż. Barbara Stachowiak
  • dr inż. Hanna Śmigielska
  • dr hab. inż. Jerzy Stangierski

Z ogromną radością i dumą informujemy, że za znaczący wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności Zarząd Główny PTTŻ wyróżnił medalem 25-lecia PTTŻ

Pana prof. dr hab. Janusza Czapskiego

oraz Panie

prof. dr hab. Grażynę Lewandowicz i prof. dr hab. Małgorzatę Nogala-Kałucką

dyplomami 25-lecia PTTŻ. Wyróżnienia wręczono 25 czerwca 2015r. podczas XLII Sesji Naukowej KNoŻ PAN w Lublinie.

Gratulujemy!!!

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI


Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w czwartek 29 października 2015 roku o godzinie 8.00 w budynku głównym Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w sali wykładowej im. Józefa Janickiego przy ulicy Wojska Polskiego 31 (w przypadku braku quorum drugi termin o godz. 8.20).


Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie jego porządku
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Wybór Sekretarza zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie ustępującego Prezesa
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
9. Wybory Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ IX Kadencji
10. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Wielkopolskiego
11. Wybór Delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów PTTŻ
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zamknięcie zebrania

Z satysfakcją i radością informujemy, że w konkursie Zarządu Głównego na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie "ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość" w 2014 roku w kategorii prace przeglądowe wybrano pracę, której autorami są członkowie naszego Oddziału:

 

Dwiecki K., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2014): Zastosowanie kropek kwantowych do oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość., 2014, 3 (94), 5-13.

 

Autorom wyróżnionej pracy serdecznie gratulujemy!!!